ภาพเล่าเรื่องเมืองพะเยา : เกื้อพงษ์ ชัยดรุณ

-

กลุ่มข้าราชการและเจ้านายฝ่ายเหนือในเมืองพะเยาขณะถ่ายภาพร่วมกันหน้าบ้านพักรับรองของหลวงศรีนครานุกูล ที่กว๊านพะเยา (ปัจจุบันคือ บ้านโบราณกว๊านพะเยา) ในภาพแถวนั่งนับจากซ้ายมือ คือ ร.ต.อ.หลวงอนุสรณ์ราชกิจ อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรอำเภอพะเยา (คนที่ 4) พระศุภการกำจร อดีตนายอำเภอพะเยา (คนที่ 5) นายอุ่นเรือน ฟองศรี อดีตศึกษาธิการอำเภอพะเยา(คนที่ 7) และเจ้าหนานเลาแก้ว ศีติสาร อดีตสารวัตรศึกษากระทรวงธรรมการหรือศึกษาธิการ( คนนั่งขวาสุด) ในปีพ.ศ. 2478 สมัยพระศุภการกำจรเป็นนายอำเภอพะเยา ได้ริเริ่มโครงการสำรวจกว๊านพะเยาเพื่อเตรียมการจะสร้างประตูระบายน้ำที่สถานีประมงพะเยา โดยวัตถุประสงค์จะกักเก็บน้ำในบริเวณกว๊านพะเยาทั้งหมดเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในยามฤดูแล้งของเมืองพะเยา อย่างไรก็ตามโครงการสร้างประตูระบายน้ำมาสำเร็จในพ.ศ.2482 สมัยนายผล แผลงศร เป็นนายอำเภอพะเยา

ภาพถ่ายเมื่อประมาณพ.ศ. 2480 ข้อมูลภาพ: หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา

เกื้อพงษ์ ชัยดรุณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านประวัติศาสตร์เมืองพะเยา.