Dream Phayao-ChiangRaiPost Covid-19

เราจะอยู่ร่วมกันในสถานการณ์โควิด-19 นี้อย่างไร ถ้ากำลังใจและการแบ่งปันยังมีอยู่ เราจะฟื้นฟูและพัฒนาเมืองของเราเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานต่อไปด้วยกัน. มาฝันและลงมือทำกิจกรรม ที่นี่ เร็วๆ นี้

ภูซางตรวจเข้มด่านรอยต่อจังหวัดเชียงราย

-

ภูซางตรวจเข้มด่านรอยต่อจังหวัดเชียงราย

อำเภอภูซาง

12 ธ.ค.63 นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอภูซาง ได้สั่งการให้ฝ่ายปกครอง, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, ฝ่ายทหาร, สมาชิก อส. ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจในพื้นที่รอยต่อจ.เชียงรายจำนวน 3จุดดังนั้
1.ด่านตรวจบูรณาการด่านกาญจนาภิเษก ม.10 ต.สบบง
2.ด่านตรวจป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด19บ้านนาหนุนม.2 ต.ภูซาง
3.ด่านตรวจป้องกันแพร่ระบาดโควิด19 บ้านฮวกม.12 ต.ภูซาง
เพื่อตรวจตราแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19ในพื้นที่รอยต่ออ.ภูซาง จ.พะเยา – อ.เทิง จ.เชียงราย

เรื่องน่าสนใจ