เรา คือ กล้องเล็กๆ ที่อยากเล่าเรื่องชุมชน

ขอบคุณที่ติดตามผลงานของพวกเรา

มดข่าว CTV

มหาวิทยาลัยพะเยา

มดข่าวเชียงคำ

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

มดข่าวเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

กองทัพมดข่าว

เครือข่ายสื่อและกิจกรรม

มดข่าวCTVมหาวิทยาลัยพะเยา

มดข่าว#เชียงรายและเครือข่าย

มดข่าว#เชียงคำวิทยาคม

มดข่าวพาตะลอนไปในชุมชน

มดข่าวรู้เท่าทันสื่อ

คลิปแรกจากมือถือของฉัน!

ร้ายกาจ

กองบรรณาธิการ#มดข่าว

เด็กๆ มีผลงานอยากนำเสนอ หรืออยากฝึกฝีมือด้านการทำข่าว รายการ คลิป