มหกรรมบาสโลป อลังการงานของดีศรีภูซางปี2562

1777

อลังการงานสร้างสำหรับการเต้นบาสโลป 500 กว่าคน ทั้งผู้นำชุมชน ประชาชน ส่วนราชการ ในพื้นที่อำเภอภูซาง ร่วมแรงร่วมใจกันเต้นบาสโลปซึ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยาก เป็นครั้งแรกในงานของดีศรีภูซาง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูซาง
ทาง YouTube ความละเอียด 4K :