มองพะเยาจากนักเดินทางชาวต่างชาติ : กว๊านพะเยา

-

มองพะเยาจากนักเดินทางชาวต่างชาติ : กว๊านพะเยา

โดย เกื้อพงษ์ ชัยดรุณ

เมื่อ Ebbe Kornerup เดินทางมาถึงพะเยาเรียบร้อยแล้ว เขาได้ไปพักที่บ้านพักรับรองของทางส่วนราชการอำเภอจัดไว้ให้ ในระหว่างที่อยู่พะเยาเขาได้มีโอกาสไปแวะเยี่ยมคารวะเจ้าพระยาวงษา(เจ้าพระยาวงษานุประพันธ์)เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการและคมนาคม สมัยรัชกาลที่ 6 ที่บ้านพักรับรอง ซึ่งท่านได้มาตรวจราชการที่พะเยาพร้อมกับคณะผู้ติดตาม

สำหรับ Ebbe Kornerup เคยรู้จักกับเจ้าพระยาวงษาในงานราชสโมสรที่กรุงเทพฯ และในทัศนะของตนเองเห็นว่า เจ้าพระยาวงษาเป็นคนที่มีบุคคลิกดีมีเสน่ห์และดูหนุ่มกว่าวัยแม้ว่าจะมีอายุแล้วก็ตาม เจ้าพระยาวงษาเป็นนักเรียนนอกเคยไปศึกษาเล่าเรียนวิชาการทหารที่ประเทศเดนมาร์คเมื่อพ.ศ. 2425 ในการสนทนากันได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง Tivoli Gardens และ Langelinie Park ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อในกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค หลังจากการสนทนาเสร็จ Ebbe Kornerup กับเจ้าพระยาวงษาพร้อมกับคณะผู้ติดตามได้ชักชวนกันไปล่ายิงนก(นกเป็ดน้ำ)ที่กว๊านพะเยา Ebbe มีความประทับใจในความสวยงามของกว๊านพะเยา และได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกไว้ว่า “ข้าพเจ้าไม่เคยลืมเลือนกว๊านพะเยา ภาพขุนเขาที่ยิ่งใหญ่โอบล้อมกว๊านพะเยาเอาไว้และเป็นเงาสะท้อนบนผืนน้ำซึ่งมีผักตบชวาเขียวขจีลอยอยู่เหนือน้ำ สถานที่สวยงามเช่นนี้สวยมากกว่าทะเลสาปในเทือกเขาของอิตาลีและเปรู ” เมื่อทั้งหมดมาถึงกว๊านฯ ได้มีเรือแจวจำนวน 3 ลำมารอรับ และสำหรับ Ebbe Kornerup เห็นว่า ดูจะเป็นการยุ่งยากพอสมควรในการโดยสารเรือเพราะว่า ที่นั่งในเรือคับแคบ ซึ่งจะต้องจัดการให้ดีในการบรรทุกคนและสัมภาระ ในกว๊านฯเต็มไปด้วยพวกวัชพืชซึ่งกีดขวางการเดินทางน้ำ

ก่อนที่ตะวันจะลับเหลื่อมเขาในยามเย็น พวกชาวประมงกำลังพายเรือแจวกลับบ้าน ส่วนพวกผู้หญิงกำลังทอดแหหาปลาในบริเวณน้ำตื้น มันช่างเป็นบรรยากาศที่เงียบและดูสงบสุข (ยังมีต่อ)

เรียบเรียงและคัดย่อจาก: Friendly Siam,Ebbe Kornerup

ข้อมูลภาพ

ภาพแรก ชาวบ้านกำลังหาปลาในกว๊านพะเยา ถ่ายเมื่อพ.ศ.2469 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ภาพที่สอง กว๊านพะเยา ถ่ายเมื่อพ.ศ. 2484 ,โรม บุนนาค ผู้ถ่าย

เรื่องน่าสนใจ