มัคคุเทศก์น้อยน่ารักพาชมวัดนันตาราม

982

มัคคุเทศก์น้อยพาชมวัดนันตาราม ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา เมื่อเดินทางมาถึงที่หน้าวัดนันตาราม นักท่องเที่ยวก็จะได้ยินเสียงของหนูน้อย 2 คน กำลังเชิญเชิญนักท่องเที่ยว และอาสาพานักท่องเที่ยวเดินชมความงามศิลปะไทใหญ่(พม่า) ชาวปะโอ ที่นี่..ดญ.อัญชิสา ใจผยองยิ่ง (น้องชิสา) อายุ 8 ขวบ โรงเรียนสาธิต ป.2 และ ดญ.อนันตญา หล่องาม(น้องแก้ม) อายุ 7 ขวบ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ ป.1

มัคคุเทศก์น้องพาไหว้พระ เล่าประวัติการจัดตั้งวัด พาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โบราณ และสุดท้ายพาขึ้นไปบนหอระฆัง แนะนำจุดถ่ายรูปชมวิวของวัดนันตาราม..