มูลนิธิฟรีดริชเนามันร่วมกับเครือข่ายสื่อจัด Thailand Talk

Thailand Talk

481

ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองและหลากหลายประเด็นทางสังคมในปัจจุบัน ผนวกกับโรคระบาดของข้อมูลข่าวสารบนโซเซียลมีเดียและระบบอัลกอริทึมที่เลือกกรองเฉพาะข้อมูลที่ผู้ใช้งานสนใจ การยอมรับความเห็นต่างของคนในสังคมจึงค่อย ๆ จืดจางไป มูลนิธิฟรีดริช เนามัน (Friedrich Naumann Foundation for Freedom: FNF) ร่วมกับเครือข่ายสื่อสารมวลชน จัดโครงการ Thailand Talk เพื่อเป็นพื้นที่ให้คนไทยได้ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ โรงแรมศิวาเทล (Sivatel Hotel) เพลินจิต กรุงเทพฯ


โครงการ Thailand Talk เป็นกิจกรรมที่จะนำคนเห็นต่างความคิดมานั่งคุยกันโดยไม่ได้มุ่งหวังให้ใครต้องเปลี่ยนแปลงความคิด เพื่อแก้ปัญหาการแบ่งขั้วอย่างสุดโต่ง ส่งเสริมให้คนในสังคมกลับมาเชื่อมโยงกัน และมองความคิดเห็นที่แตกต่างด้วยความเข้าอกเข้าใจมากขึ้น อันจะนำไปสู่การปะทะสังสรรค์ของความคิดที่จะก่อดอกออกผลให้สังคมได้มีข้อเสนอในการอยู่ร่วมกัน โครงการนี้ได้รับโมเดลมาจาก My Country Talk ซึ่งเริ่มต้นครั้งแรกในประเทศเยอรมนีมาประยุกต์ใช้ โดยระบบของ Thailand Talk จะขอให้ผู้เข้าร่วมตอบคำถามที่กำลังเป็นประเด็นเห็นต่างในสังคม เช่น นโยบายแจกเงิน สิทธิของคู่รักที่มีความหลากหลายทางเพศ มาใช้ประมวลผลจับคู่สนทนาและใข้เป็นหัวข้อสนทนาในวันที่ทั้งคู่พบกัน


โครงการ Thailand Talk ยังเปิดโอกาสให้ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ในหัวข้อ “How to Discuss: คุยอย่างไรเมื่อเห็นต่าง?” โดยวิทยากรทั้งไทยและต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจในยุคดิจิทัล ทุกวันเสาร์ (23, 30 ตุลาคม และ 6, 13 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.00 – 14.30 น. โดยผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกเข้าร่วมการอบรมได้ตามวันที่สะดวก


“Thailand Talk นำคนเห็นต่างมานั่งคุยกันโดยไม่ได้มุ่งหวังให้ใครต้องเปลี่ยนแปลงความคิด ส่งเสริมให้คนในสังคมกลับมาเชื่อมโยงกัน”
ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ อาทิ เว็บไซต์ www.thailandtalks.org หรือเว็บไซต์ของ The Active, WorkpointTODAY, Voice Online และ The MATTER ระหว่างวันที่ 7-31 ตุลาคม 2564 โดยทาง Thailand Talks และเครือข่ายสื่อสารมวลชนจะยืนยันการลงทะเบียนผ่านทางอีเมล และจับคู่ผู้ลงทะเบียนที่มีความคิดเห็นต่างทางการเมือง และประเด็นอื่น ๆ ในสังคม ทั้งนี้ คู่สนทนายังสามารถเลือกพูดคุยกัน ที่ โรงแรมศิวาเทล เพลินจิต กรุงเทพฯ หรือพูดคุยผ่านระบบออนไลน์ หรือเลือกนัดแนะ เวลา และสถานที่กับคู่สนทนาได้ตามสะดวก