ม่วนใหนไปฮั่น-นายยุทธภูมิ นามวงศ์ และ คุณปุย..จริยา วรรณพัฒน์ พาท่านไปแอ่วชุมชนท่องเที่ยวไทลื้อทุ่งมอก อ.เจียงคำ

636

ม่วนใหนไปฮั่น-นายยุทธภูมิ นามวงศ์ และ คุณปุย..จริยา วรรณพัฒน์ พาท่านไปแอ่วชุมชนท่องเที่ยวไทลื้อทุ่งมอก ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ชมวิถีพอเพียงชสาวไทลื้อ การทอผ้าไทลื้อโบราณ ชิมอาหารไทลื้อ ถ่ายรูปสวยๆที่แมลงปอสมาร์ทฟาร์ม และชมที่พักโฮมสเตย์ของชุมชนและของเอกชน…