ม่วนใหน ไปฮั่น-ท่องเที่ยวชุมชน อ.ปง จ.พะเยา โดย นายยุทธภูมิ นามวงศ์ และ คุณ..ปุย..จริยา วรรณพัฒน์

697

ม่วนใหน ไปฮั่น-ท่องเที่ยวชุมชน อ.ปง จ.พะเยา โดย นายยุทธภูมิ นามวงศ์ และ ตุฯปุย..จริยา วรรณพัฒน์ พาเที่ยว ชุมชนแห่งมิตรสหาย บ.สันติสุข ต.ขุนควร,บ.ห้วยแม่แดง ต.นาปรัง,บ.แสนสุข ต.นาปรัง,บ.ดอนไฃย ต.งิม และเที่ยวชมขัวแตะ และ แวะร้านบ้านต้นเต้า บ.บัว ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ..