“ยายหม่อม”..ขนมจีนดังคู่พะเยา..ยอดขนมเส้น..

2842

 

พาเยี่ยมกลุ่มขนมจีนยายหม่อม บ.สว่างอารมณ์ ม.๕ ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวให้ท่านทราบผลิตภัณฑ์ดี ๆ ของคนดอกคำใต้ จ.พะเยา