หน้าแรก กฏหมายเพื่อชุมชน ยุติธรรมทางเลือกภาคประชาชน : ศาลากฏหมายชุมชน

ยุติธรรมทางเลือกภาคประชาชน : ศาลากฏหมายชุมชน

โดยความร่วมมือ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ พะเยาทีวี

-

#ศาลากฏหมายชุมชน สองทุ่มวันนี้ คุยกันในประเด็น “ยุติธรรมทางเลือกภาคประชาชน” นำโดย พ่อต่วน จันทนะ เชียงคำ / ครูมุกดา อินต๊ะสาร ดอกคำใต้ / อ ตุ๊ก. ผศ.ดร. วิมลเรขา ศิริชัยยราวรรณ ม.พะเยา ทางเพจพะเยาทีวี และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

Must Read

เวียงพะเยา : เกื้อพงษ์ ชัยดรุณ

เวียงพะเยาหรือเวียงปัจจุบัน ในเขตเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เวียงแห่งนี้มีรูปร่างลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านกว้าง 750 เมตร ด้านยาว 1,300 เมตร อายุสมัยประมาณพุทธศตวรรษที่ 21 สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยพระญายุทธิษฐิระมาเป็นเจ้าสี่หมื่นปกครองเมืองพะเยาเมื่อพ.ศ. 2017 และการที่พระองค์ได้มาสร้างเวียงใหม่แห่งนี้ซึ่งเป็นคู่แฝดกับเวียงน้ำเต้า ก็เพราะเนื่องจาก ตัวเวียงน้ำเต้าหรือตัวเวียงเดิมคับแคบจึงได้มีการขยายเวียงมาทางตะวันตก ซึ่งก็คือ ตัวเวียงพะเยาปัจจุบัน และการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีในตัวเวียงพะเยาแห่งนี้ จะเห็นได้ว่าความเก่าแก่มีอายุสอดคล้องกับอายุของตัวเวียงและมีความเชื่อมโยงกับพระญายุทธิษฐิระ ผู้ซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ชาวสุโขทัย...