ย้ำเชียงรายยังปลอดภัย ไม่ล็อคดาวน์ ใช้ชีวิตปกติแบบ New Normal

90

นายแพทย์เทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ย้ำเชียงรายยังปลอดภัย ไม่ล็อคดาวน์ ใช้ชีวิตปกติแบบ New Normal

ข้อมูล ศูนย์ติดตามสถานการณ์ COVID 19 เชียงราย