Dream Phayao-ChiangRaiPost Covid-19

เราจะอยู่ร่วมกันในสถานการณ์โควิด-19 นี้อย่างไร ถ้ากำลังใจและการแบ่งปันยังมีอยู่ เราจะฟื้นฟูและพัฒนาเมืองของเราเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานต่อไปด้วยกัน. มาฝันและลงมือทำกิจกรรม ที่นี่ เร็วๆ นี้

รถชีวนิรภัยพระราชทาน 3 คันบริการที่เชียงรายกว่า 900 คนแล้ว!

-

รถชีวนิรภัยพระราชทาน 3 คันบริการที่เชียงรายกว่า 900 คนแล้ว!

จังหวัดเชียงราย นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน 3 คัน ออกตรวจหาเชื้อเชิงรุกที่อำเภอแม่สาย และอำเภอเมือง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ ปชช. มีผู้มารับบริการกว่า 900 คน

วันนี้ (4 ธ.ค.63) จังหวัดเชียงราย นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้บริการแก่เป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 แห่ง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังเชิงรุก และสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน จากกรณีที่มีคนไทยทำงานในเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและติดเชื้อโควิด-19 โดยออกให้บริการจุดที่ 1 ณ ด่านพรมแดนแม่สาย สะพาน 2 มีผู้มารับบริการตรวจจำนวน 128 ราย จุดที่ 2 สิงห์ปาร์ค เชียงราย ผู้มารับบริการตรวจจำนวน 472 ราย และจุดที่ 3 ที่ว่าการอำเภอเมือง จำนวน 352 ราย รวมทั้งสิ้น 952 ราย โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราช ยังจะออกให้บริการถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง และสิงห์ปาร์ค เชียงราย เพื่อเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อโควิด 19 ต่อไป

ภาพ/ข่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

เรื่องน่าสนใจ