รายงานข่าวจาก นศ.ฝึกงานพะเยาทีวี จากวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ครั้งที่ 1 ช่วงระหว่างวันที่ 4 – 12 มีนาคม 2562

500

รายงานข่าวจาก นศ.ฝึกงานพะเยาทีวี จากวิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวอาริสา พุดชา(บัว) และ นางสาวนันทิกานต์ ลุนนากันต์(หนึ่ง) ปวส.ปีที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระยะเวลาฝึกงาน 4 มีค.-4 พค.2562 รายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ช่วงระหว่างวันที่ 4 – 12 มีนาคม 2562