หน้าแรก มดข่าว#พะเยาทีวี ร้านค้าย่อยในห้างสรรพสินค้าเจอวิกฤติโควิดทยอยปิดกิจการ

ร้านค้าย่อยในห้างสรรพสินค้าเจอวิกฤติโควิดทยอยปิดกิจการ

CTV นิสิตสาขาสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา

-

สถานการณ์โควิด ทำให้ธุรกิจร้านค้าที่เช้าแผงในห้างใหญ่เริ่มทยอยปิดตัวเองลง เพราะทนกับค่าใช้จ่ายไม่ไหว คนมีกำลังซื้อน้อยและยังไม่ออกมาซื้อของ ติดตามรายงานข่าวจาก นิสิตสาขาสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา บรรณาธิการร่วม โดย กองบรรณาธิการมดข่าวพะเยาทีวี

Must Read

เวียงพะเยา : เกื้อพงษ์ ชัยดรุณ

เวียงพะเยาหรือเวียงปัจจุบัน ในเขตเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เวียงแห่งนี้มีรูปร่างลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านกว้าง 750 เมตร ด้านยาว 1,300 เมตร อายุสมัยประมาณพุทธศตวรรษที่ 21 สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยพระญายุทธิษฐิระมาเป็นเจ้าสี่หมื่นปกครองเมืองพะเยาเมื่อพ.ศ. 2017 และการที่พระองค์ได้มาสร้างเวียงใหม่แห่งนี้ซึ่งเป็นคู่แฝดกับเวียงน้ำเต้า ก็เพราะเนื่องจาก ตัวเวียงน้ำเต้าหรือตัวเวียงเดิมคับแคบจึงได้มีการขยายเวียงมาทางตะวันตก ซึ่งก็คือ ตัวเวียงพะเยาปัจจุบัน และการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีในตัวเวียงพะเยาแห่งนี้ จะเห็นได้ว่าความเก่าแก่มีอายุสอดคล้องกับอายุของตัวเวียงและมีความเชื่อมโยงกับพระญายุทธิษฐิระ ผู้ซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ชาวสุโขทัย...