ลมหายใจไทลื้อเมืองเชียงคำกับโลกที่เปลี่ยนไป

943

ต้นฉบับบางช่วงบางตอนจากรายการพะเยาม่วนแต้ ทางพะเยาทีวี ตอน เชียงคำเมืองงาม ออกอากาศนานแล้ว เก็บไว้ให้ชมกันเพื่อบันทึกไม่ให้สูญหาย จากทัศนะของป้าแสงดา และคนรุ่นใหม่