วัดกู่ไก่แก้วกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

1625

ชุมชนร่วมกับวัดกู่ไก่แก้ว นำโดย ท่านพระครูวิทิตธรรมโสภณ หรือที่ชาวบ้านรู้จักชื่อ พระครูบาเจ้าใต้อ๋อง ร่วมกับชุมชนบ้านหเวยข้าวก่ำเหนือ หมู่ 4 และ บ.ไชยสถาน หมู่ 7 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พย.2561 ณ ลานป่าลานธรรม วัดดอยกู่ไก่แก้ว พื้นที่ป่าชุมชนตำบลห้วยข้าวก่ำ ตั้งอยู่ในป่าไม้ แม่น้ำจุนและแม่น้ำห้วยข้าวก่ำ และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จุน อยู่ในเขตพื้นที่ 2 หมู่บ้าน เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งอาศัยของนกยูงไทยอีกด้วย ได้รับอนุมัติอนุญาตให้เป็นป่าชุมชน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2543 อดีตกาลที่ยังไม่เป็นป่าชุมชน ที่นีมีความอุดมสมบูรณ์ มีชีวิตสัตว์อาศัยอยู่ อาทิเช่น เสือ ช้างป่า กวาง เก้ง และนกยูงไทยจำนวนมาก.. การปลูกป่าในครั้งนี้เป็นการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่าเวียงลอให้อุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของนกยูงต่อไป..