วันที่สองของการอบรมการทำเบเกอรี่โภชนบำบัดจากผลิตผลทางการเกษตร

895

วันที่สองของการอบรมการทำเบเกอรี่โภชนบำบัดจากผลิตผลทางการเกษตร ระหว่างวันที่ 29-30 มิย.-1 กค.2561 ณ สมาพันธ์SME ภาคเหนือตอนบน 2 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน

ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง สมาพันธ์ SME ไทย ภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา

เปิดฝึกอบรมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิย.2561 โดย พันเอกอำนวย ฤทธิบาล หน.กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 34 จังหวัดพะเยาวิทยากร โดย อ.วริมน์ วรรณางกูร โทร.096-8712883