วิ่งวันต่อต้านยาเสพติด “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”

939

กิจกรรมวิ่งวันต่อต้านยาเสพติด “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”
วันที่ 26 มิถุนายน 2561

เวลา 05.30-09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
เวลา 05.30-06.30 น. รับรายงานตัวลงทะเบียนนักกีฬา ณ จุดปล่อยตัว
เวลา 07.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานในพิธี เปิดกิจกรรมวิ่ง FUNRUN
จุดปล่อยตัว ลานหน้าอาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
ระยะทางวิ่ง Fun Run 5 กิโลเมตร ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร
– นักวิ่ง 200 คนแรก รับของที่ระลึก

รางวัลนักวิ่ง FUNRUN
– นักวิ่งอันดับ 1 ทุกรุ่น ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
– นักวิ่งอันดับ 2 ทุกรุ่น รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 500 บาท
– นักวิ่งอันดับ 3 ทุกรุ่น รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 300 บาท

รางวัลนักวิ่ง “แต่งกายแฟนซี”
– อันดับ 1 รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
– อันดับ 2 รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 500 บาท