“วุฒิท่าวังทอง”หนุ่มออฟฟิศหล่อพะเยาชวนปลูกผัก

1867

…ฤดูหนาวเริ่มมาเยือน เป็นช่วงเวลาเหมาะที่จะปลูกผักนานาชนิดครับ เนื่องจากอุณหภูมิเหมาะสม ฝนไม่มากจนเกินไปที่จะทำให้ผักเน่าเสียหรือเกิดเชื้อรา และแมลงศัตรูพืชต่างๆเจออากาศหนาวจึงเหลือน้อยลง

…ช่วงนี้เป็นช่วงกำลังเหมาะที่จะเริ่มปลูกผัก เช่น คะน้า กวางตุ้ง ฯลฯ อย่างน้อยๆ ปลูกเอาไว้กินเอง ช่วยลดการรับสารเคมีจากผักที่เราซื้อมา ลดอัตราเสี่ยงในการรับสารพิษนะครับ