ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่ตำบลบ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

1359

องค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดก็คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาลตำบลนันเอง ซึ่งองค์กรเหล่านี้นอกจากจะรู้ซึ้งถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนแล้ว องค์กรเหล่านี้ยังจะต้องเป็นต้นแบบที่ดีทำให้ชาวบ้านเห็นได้ก่อน แล้วจึงจะไปสอนชาวบ้านทำตามได้..ดังเช่นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาแห่งนี้…ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นายพิทักษ์ชน แข่งขัน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ โทร.084-7417473

เราขอพาท่านไปรู้จักกับครอบครัวของนายสมศักดิ์ อินต๊ะสาร บ้านเลขที่ 340 บ.ถ้ำ หมู่ที่ 11 ต.บ้านถ้ำแห่งนี้ เขาได้ใช้พื้นที่อยู่อาศัยเล็ก ๆ เพียง 1 ไร่เศษ ใช้พื้นที่ทุกตารางเมตร ทำให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า สร้างรายได้แบบพึ่งตนเอง ตามแนวคำสอนของในหลวง รัชกาลที่ 9 สอนไว้ และเป็นผลจากการขยายผลมาจากศูนย์ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำนั่นเอง..

ติดต่อสอบถามพูดคุยกับ นายสมศักดิ์ อินต๊ะสาน ได้ที่ โทร.082-8755542 พิักัดนำทางGPS ไปที่บ้าน ที่ N 19.10098 E 100.05620