สนับสนุนเรา

พะเยาทีวี เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลประเภทบริการชุมชน (ยังไม่มีช่องออกอากาศ) ดำเนินการโดยสมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมมือกับ กสทช. เพื่อหาต้นแบบสถานีโทรทัศน์ชุมชนที่เหมาะสมกับพื้นที่ ทดลองผลิตรายการและให้บริการชุมชน โดยไม่แสวงหากำไร/และห้ามมีโฆษณา ตลอดระยะสองปีที่ผ่านมา เราดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานและแบบจำลองที่ กสทช วางไว้ มีคณะกรรมการจากภาคส่วนต่างๆ มีคณะทำงานอาสาสมัคร และจิตอาสา รวมถึงเครือข่ายสนับสนุน ทั้งหน่วยงานรัฐ ท้องที่ ท้องถิ่น วิชาการ สถาบันการศึกษา ภาควิชาชีพ ภาคเอกชนภายนอก/ภายใน …ผลการดำเนินงาน ได้สรุปเป็นบทเรียนและงานวิจัย จะเผยแพร่เมื่อสิ้นสุดโครงการ คือ กุมภาพันธ์ 2562

…หากท่านใดจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือเข้ามาร่วมกิจกรรม ติดต่อได้ที่ อาคารธรรมราชานุวัตร วัดศรีโคมคำ เมืองพะเยา …ประชาชนหรือผู้สนับสนุนท่านใด อยากมีส่วนร่วมหรือตรวจสอบการทำงานของเรา หรือใช้บริการต่างๆ ติดต่อที่สำนักงาน 

ปณิธาน“พะเยาทีวีชุมชน”

๑. “พะเยาทีวีชุมชน” เป็นสื่อสาธารณะ ก่อตั้งโดยชุมชน เพื่อบริการชุมชน เนื้อหาและรูปแบบชุมชนเป็นผู้กำหนด โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น

๒. “พะเยาทีวีชุมชน” เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ชุมชนเป็นผู้สนับสนุนหลัก การบริหารจัดการต้องเปิดให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้

๓. “พะเยาทีวีชุมชน” เป็นสถาบันที่ยึดมั่นในความถูกต้อง สร้างสรรค์องค์ความรู้ มีสุนทรียภาพ และ เคารพความหลากหลายทางความคิดความเชื่อและวิถีวัฒนธรรม

พะเยาทีวี อาคารธรรมราชานุวัตร วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
Muang Phayao, Phayao, Thailand 56000


รบกวนแจ้งการโอนเงินสนับสนุน

[seed_confirm]