สัมมนาการกำกับดูแลกันเองและจริยธรรมสื่อมวลชนในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

1830

สัมมนาการกำกับดูแลกันเองและจริยธรรมสื่อมวลชนในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จ.เชียงใหม่…Self-Regulation in Broadcasting ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กค.2561..

ดำเนินการ โดย…คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.

ประเด็นการระดมสมองกลุ่ม…
1.บทบาทของสื่อมวลชน ณ ปัจจุบันในมุมมองของท่าน?
2.เกิดวิกฤติอะไรกับสื่อ ?
3.ควรมีการกำกับดูแลสื่อแบบใหน ?
State-Regulation
co-Regulation
Self-regulation เพราะอะไร
4.จำเป็นใหมทั่จะมีการกำกับดูแลกันเอง ถ้าจำเป็นเพราะอะไร ? และควรเป็นแบบใหน ?
5.ต้องการให้ิกสทช.ส่งเสริมอะไร ให้เกิดการกำกับดูแลกันเอง ?…