สุ่มปลาและไซยักษ์ ริมกว๊านพะเยาฝั่งทิศตะวันตก

737

สุ่มปลาและไซยักษ์ ริมกว๊านพะเยาฝั่งทิศตะวันตก พท.บ้านสันป่าค่าง เทศบาลตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เตรียมปรับภูมิทัศน์พื้นที่บ้านสันป่าค่าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสาง ที่มีพื้นที่ติดกับฝั่งกว๊านพะเยา ด้านทิศตะวันตก ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและท่องเที่ยว โดยได้นำวิถีชุมชนด้านการประมงพื้นบ้านออกมาแสดงและให้เป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยว ทำ สุ่มหลวง หรือสุ่มดักปลายักษ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือหาปลาพื้นบ้านใหญ่ที่สุดในโลก หลังทำ ไซยักษ์ ให้นักท่องเที่ยวเที่ยวชมจนเป็นที่ฮือฮาไปทั่ว…