สู่ขวัญพะเยาทีวี…สู่ชุมชน

556

พะเเยาทีวี สถานีโทรทัศน์ชุมชน โดย สมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา

นำเสนอโดย นายยุทธภูมิ นามวงศ์