สู่ขวัญพะเยาทีวี…สู่ชุมชน

812

พะเเยาทีวี สถานีโทรทัศน์ชุมชน โดย สมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา

นำเสนอโดย นายยุทธภูมิ นามวงศ์