หน้าแรกตระเวนข่าวชุมชนหนูพุกใหญ่สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ในยุคโควิด

หนูพุกใหญ่สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ในยุคโควิด

กลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา รายงาน

-

ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมฟาร์มหนูพุกใหญ่สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่ท้าทายผู้ที่กำลังมองหาอาชีพสร้างรายได้ในภาวะวิกฤตโควิดและภาวะภัยแล้งของจังหวัดพะเยา

นายนิธิศ จิตนิยม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯพร้อมด้วยนายยุทธพล เป็งนวล จพง.สัตวบาล และว่าที่รต.ฤทธิโรจน์ ปัญญาวงศ์ จพง.สัตวบาลชำนาญงาน สนง.ปศุสัตว์อำเภอเมืองพะเยา ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลฟาร์มหนูพุกสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ ณ หนูพุกใหญาฟาร์มของครูพิงค์ บ้านจำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

จากการให้สัมภาษณ์ของครูพิงค์เจ้าของฟาร์มได้ให้ข้อมูลว่าได้ทำการเลี้ยงหนูพุกสายพันธุ์ของจังหวัดพะเยา โดยจับจากหนูในท้องนานำมาเลี้ยงในรูปแบบฟาร์มโดยหนูพุกมีอายประมาณ ๔ เดือนก็ผสมพันธุ์ได้ อุ้มท้องประมาณ ๒๑ วันก็คลอดลูกประมาณ ๑๐-๒๕ ตัวหลังจากนั้นก็เลี้ยงให้ได้น้ำหนักประมาณ ๓ขีด-๑ กก.ก็สามารถจำหน่ายเป็นหนูเนื้อเพื่อการบริโภคโดยครูพิงค์ได้ทำเมนูหนูพุกอบโอ่ง หนูพุกย่าง หนูพุกคั่วกลิ้ง ซึ่งได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นจำนวนมากและในฟาร์มครูพิงค์มีพันธุ์หนูพุก๓สายพันธุ์โดยคัดเลือกจากลักษณะภายนอก ได้แก่ หนูพุกในท้องนาสีดำ หนูพุกเผือก และหนูพุกลูกผสม ซึ่งครูพิงค์ให้ชื่อว่าหนูพุกครูพิงค์พะเยา ซึ่งมีลักษณะหน้าเด่น

สำหรับรายได้ที่มาจากการเลี้ยงหนูพุก ครูพิงค์เล่าให้ฟังว่ามีรายได้ ๒ ทางคือ ๑.การเลี้ยงขายพ่อแม่พันธุ์หนูพุก ๒.การเลี้ยงหนูเพื่อขายไปสู่การบริโภคโดยมีรายได้หลายหมื่นบาท/เดือน โดยพ่อแม่พันธุ์ขายคู่ละ ๑,๕๐๐ บาท หนูเนื้อขายกิโลกรัมละ ๒๐๐ บาท

นอกจากนี้ครูพิงค์ยังเพิ่มเติมว่ามีสมาชิกเครือข่ายเลี้ยงหนูพุกใหญ่ในจังหวัดพะเยามากกว่า ๑๐ ราย บางรายเลี้ยงมากกว่า ๑๐๐แม่ สำหรับครูพิงค์เองมีเกษตรกรและน้องๆเยาวชนคนทำงานในภาคอกชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสั่งจองเพื่อจะนำไปเลี้ยงเป็นอาชีพซึ่งมีการติดต่อในลักษณะแฟนคลับ FC กันทั่วประเทศท่านที่สนใจสามารถพิมพ์เข้าไปดูในโซเชียลหนูพุกใหญ่ครูพิงค์พะเยา

สำหรับในเรื่องของการส่งเสริมการเลี้ยงหนูพุกใหญ่ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพะเยาได้วางแผนในการเข้าไปสนับสนุนในเรื่องของการป้องกันในเรื่องโรคและระบบการจัดการที่ถูกต้องและที่สำคัญต้องป้องกันให้หนูพุกใหญ่อยู่ในระบบฟาร์มปิดไม่หลุดออกไปทำความเดือดร้อนให้พืชผลของเกษตรกรและสร้างการรับรู้คุณค่าการพัฒนาให้เป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่จะเลือกเลี้ยงหนูพุกใหญ่และจะพัฒนาให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดพะเยาอีกชนิดหนึ่ง เกษตรกรและประชาชนทั่วไปสนใจข้อมูลการเลี้ยงหนูพุกใหญ่สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มส่งเสริมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

กลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา รายงาน

Must Read

100 ปี คนจีนในพะเยา: พลวัตทางการเมืองและสังคม : จากงานวิจัยของ สุนทร สุขสราญจิต

File64602ดาวน์โหลด งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาเกี่ยวกับพลวัตทางการเมืองและสังคมของคนไทยเชื้อสายจีนในพะเยา ผ่านการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ งานวิจัยค้นพบว่า ตลอด 100 ปีที่ผ่านมา ชีวิตของชาวจีนพะเยาเคลื่อนไหวและต่อรองอยู่ภายใต้กรอบผลกระทบทางการเมือง และการสร้างรัฐ-ชาติของทั้งไทยและจีน ตลอดจนกระแสโลก กล่าวคือ ในช่วงเริ่มต้น เหตุผลที่ชาวจีนต้องเดินทางออกจากแผ่นดินใหญ่ก็เนื่องมาจากปัจจัยทางด้านการเมืองที่เกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายราชวงศ์ชิงกับฝ่ายปฏิวัติถงเหมิงฮุ่ยและต่อมาในนามฝ่ายก๊กมินตั๋งกับคอมมิวนิสต์ ตลอดจนการรุกรานจากญี่ปุ่น และปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม/เศรษฐกิจที่เกิดความแห้งแล้ง อดอยาก เมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทย พวกเขาก็เผชิญกับช่วงเวลาของการสร้างรัฐ-ชาติและชาตินิยม อย่างไรก็ตามเมื่อกระแสโลกหมุนไปในทางทุนนิยมและโลกาภิวัตน์ ประเทศจีนกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ และชาวจีนพะเยาก็ค่อยๆกลับมากุมฐานะนำได้อีก ในระยะหลัง ในชั้นลูกหลานจึงมีการรื้อฟื้นอัตลักษณ์ความเป็นจีนขึ้นมาอย่างซับซ้อน ข้อมูลจากงานวิจัยของ สุนทร สุขสราญจิต...