หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่ อบต.คือเวียง..

1862

จังหวัดพะเยา…วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพะเยา ประจำเดือนกันยายน 2561 ประชาชน เข้าร่วมฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเย

มีการจัดบริการประชาชนของหน่วยงานต่าง ๆ ระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น จัดบริการมาให้ประชาชนผู้มาร่วมงาน หลากหลายบริการ เราไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับ….

โครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพะเยา เป็นโครงการดี ๆ ที่จะมอบรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งหน่วยงานของรัฐยังจะได้ทราบถึงปัญหา และความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วย..