Dream Phayao-ChiangRaiPost Covid-19

เราจะอยู่ร่วมกันในสถานการณ์โควิด-19 นี้อย่างไร ถ้ากำลังใจและการแบ่งปันยังมีอยู่ เราจะฟื้นฟูและพัฒนาเมืองของเราเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานต่อไปด้วยกัน. มาฝันและลงมือทำกิจกรรม ที่นี่ เร็วๆ นี้

อนุทินลงพื้นเชียงรายติดตามควบคุมโควิด

-

อนุทินลงพื้นเชียงรายติดตามควบคุมโควิด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

“อนุทิน”ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ติดตามระบบบริการสาธารณสุขรองรับระบาดโควิด-19 พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.

วันนี้ (25 ธ.ค. 63) เวลา 10.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่หอผู้ป่วยแยกโรค โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ถนนสถานพยาบาล ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์สำเริง สีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ 

     ต่อมาเวลา 11.00 น. ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic)  โรงพยาบาลแม่จันอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมีทันตแพทย์วีระ อิสระธานันท์ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้การต้อนรับ จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีนายศักดิ์ดาธานินทร์ สาธารณสุขอำเภอแม่จัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และ อสม. ร่วมให้การต้อนรับ

         การมาตรวจเยี่ยมของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในครั้งนี้ เป็นการมาตรวจเยี่ยมระบบการให้บริการสาธารณสุขในสถานบริการของรัฐ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ พร้อมกันนี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล ยังได้กล่าวให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ที่ร่วมกันปฏิบัติงานต่อสู้กับโรคโควิด-19 อย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด อีกด้วย

เรื่องน่าสนใจ