อบรมการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น วิธีการรีวิวสินค้า การตกแต่งภาพสินค้าและการทำตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ

1871

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีสินค้าที่ดี มีคุณภาพ แต่ไม่รู้จะเพิ่มยอดขายได้ยังไร?? ไม่รู้วิธีการที่จะทำการตลาดออนไลน์ ซึ่งการตลาดออนไลน์นั้นกำลังฮอตและมาแรงสุด ๆ ดังนั้นที่นี่..จึงมีผู้ประกอบการกลุ่มหนึ่งที่มาจากทั่วทุกภาค มาที่นี่ด้วยใจรักที่จะพัฒนาตนเองในการเรียนรู้การจัดทำสื่อโฆษณาสินค้าของตนเอง…

นั่นคือการเรียนรู้การผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น วิธีการรีวิวสินค้า การตกแต่งภาพสินค้าและการทำตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง. . สมาพันธ์ SME ไทย ภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมกับ สมาพันธ์SMEไทย จ.พะเยา และจับมือกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดการฝึกอบรมการจัดทำภาพยนตร์สั้น ด้วยมือถือ สมาร์ทโฟนของตนเอง มีกลุ่มผู้สนใจจำนวน 45คนมาร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์

เราได้นำประสบการณ์ในการทำตลาดออนไลน์ การทำภาพยนต์สั้นโฆษณาสินค้าของผู้ประกอบการ แนะนำวิธีการรีวิวสินค้าให้ได้ผล โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้ให้คำแนะนำ จากนั้นก็แบ่งกลุ่มให้แต่ละกลุ่มไปทำงานถ่ายทำตามขั้นตอนที่วิทยากรแนะนำ และวันสุดท้ายก็ได้มีการนำเสนอคลิปภาพยนต์สั้น การรีวิวสินค้าของแต่ละกลุ่ม ในที่ประชุมกลุ่มใหญ่ ช่วยกันให้คำแนะนำเพิ่มเติม…บอกได้เลยว่าการฝึกอบรมครั้งนี้ ถึงแม่จะเป็นระยะเวลาสั้น ๆ เพียง 3 วัน แต่ก็ได้สร้างแรงจูงใจ และสร้างกำลังใจให้ผู้ประกอบการที่เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้พื้นฐาน และสามารถนำความรู้นั้นไปพัฒนาทักษะ ต่อยอดให้ใช้ประโยชน์ในการเพิ่มยอดขายให้สินค้าของตนเองต่อไป…