อบรมขนมไทยพัฒนาผู้มีรายได้น้อย

721

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และควรมมั่นคงในชีวิต

หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาขนมไทย รุ่นที่ 10-003/2561 ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง

ระหว่างวันที่ 4-6 มิย.2561
ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านจำก่รหวาย ม.3 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ผู้ข้ารับการฝึกอบรม 25 คน ทำขนมบัวลอย,ขนมต้ม,ขนมชั้น,ขนมหม้อแกงและขนมถั่วแปบ วิทยากร โดย อ.สุพรรณี(ครูแต๋ว) ศรีกันไชย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา..

โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน