อบรมบ้านโฟม รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์เรียนรู้SMEเพื่อความมั่งคั่ง ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

2033

อบรมบ้านโฟม รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์เรียนรู้SMEเพื่อความมั่งคั่ง ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา กลุ่มผู้สนใจจากทั่สประเทศ 50 คน ระหว่าง 15-17 พย.2561…ดำเนินการโดย สมาพันธ์ SME ไทยพะเยาสนับสนุนโดย สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา..