วันนี้ขอแบบเบาๆ อู้กั๋นม่วนๆ เรื่องสะดือเมืองพะเยา กับท่านอาจารย์วิมล ปิงเมืองเหล็ก