เกษตรบ้านโซ้ปลูกข้าวโพดหวานสร้างรายได้เงินล้าน

2862

วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนผสมบ้านโซ้ ปลูกข้าวโพดหวานเงินล้านสร้างรายได้ให้ชุมชน 75วัน 3.3ล้าน

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านโซ้ ม.2 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อชมการเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานของกลุ่มวิสาหกิจหลังมหาวิทยาลัยพะเยา
ล็อตแรกของกลุ่มฯ เพื่อดูผลผลิตและการซื้อขายหลังจากที่ทางราชการให้เงินกู้ฯไปแล้ว

นายอภิชาต วังบุญ อายุ 52ปี บ้านเลขที่ 398 บ้านโซ้ ม.2 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา ผู้ประสานงานของกลุ่มวิสาหกิจหลังม.พะเยา เปิดเผยว่า กลุ่มวิสาหกิจสวนผสมหลังม.พะเยา พึ่งเริ่มโพดข้าวโพดหวานเป็นครั้งแรกด้วยพื้นที่ทั้งหมด 554 กระจายอยู่ในเขตอ.เมืองพะเยา และอำเภอข้างเคียง โดยให้เงินทุนกู้ยืมกับสมาชิกแบบไม่มีดอกเบี้ยในวงเงิน 4,000บาท ต่อไร่ และรับประกันราคาตั้งแต่เริ่มปลูก และมีทีมงานนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน – ลำปาง คอยเป็นพี่เลี้ยงดูแลและให้คำปรึกษา ทำให้ปราศจากโรคพืช ฝักใหญ่ ให้น้ำหนัก ราคาดี และเป็นที่ต้องการของตลาด

นายอภิชาติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับล็อตแรกคาดว่าจะทำเงินเข้าสู่ชุมชนประมาณ 3.3ล้านบาท ซึ่งจะเท่ากับว่าลงุทุนไปไม่เกิน 4,000บาทต่อไร่ แต่ได้กำไรประมาณ 6,000บาทต่อไร่ ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่งดงามและคุ้มค่าที่ได้ลงทุนและลงแรงไป ที่สำคัญก็คือ ผลกำไรคือตัวเงินจริงๆไม่ใช่กำไรที่ต้องหักลบจากเงินดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินนอกระบบ หรือแม้กระทั่งในระบบแต่ต้องเสียดอกเบี้ย ทำให้มีรายได้เข้าครัวเรือนและชุมชนมากขึ้น เพราะการปลูกข้าวโพดหวานจึงเป็นอีกหนทางหนึ่งของการสร้างรายได้ของชุมชนหลังจากที่ประสบความสำเร็จในการปลูกกระเจี๊ยบเขียวจนประสบความสำเร็จมาแล้วในฤดูกาลปลูกที่ผ่านมา

ด้านนายนิเวช สีธิ อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 394 ม.2 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา หนึ่งในเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดหวาน เปิดเผยว่า ตนเองปลูกข้าวโพดหวานมากว่า 10 ปี แต่ทุนที่ใช้เป็นการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินซึ่งมีดอกเบี้ย เมื่อได้กำไรแล้วต้องมาหักดอกเบียเงินกู้อีก ทำให้ได้กำไรน้อยลง ในขณะที่เมื่อเข้าอยู่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้กู้เงินไปปลูกข้าวโพดหวานโดยไม่คิดดอกเบี้ยและมีนักวิชาการคอยมาให้คำแนะนำหรือปรึก ทำให้มีผลผลิตดีและได้กำไรเต็มๆ

สำหรับผู้ที่สนใจการในเข้าปลูกข้าวโพดหวานกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหลัง ม.พะเยา สามารถไปศึกษา เรียนรู้หรือสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่นายอภิชาติ วังบุญ โทร.097-969 5888 สวนกระเจี๊ยบเขียวทรัพย์วิไล บ้านโซ้ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา

( นพพร ทาทาน / พะเยาทีวี รายงาน )