เกษตรวิถีใหม่ 2 : ปรีชา ใจบาล เจ้าของสวนปรีชา

-

เกษตรวิถีใหม่ 2 : ปรีชา ใจบาล เจ้าของสวนปรีชา

มดข่าวพะเยาทีวี

สืบทอดแนวทางของพ่อที่เป็นเกษตรกรทางเลือก ปรีชา ใจบาล เจ้าของสวนปรีชา พยายามเรียนรู้ทุกอย่างเพื่อเอาชนะข้อจำกัดต่างๆ ทั้งสภาพน้ำ และดิน และจิตใจของตนเองที่ต้องต่อสู้ ผลงาน มดข่าวพะเยาทีวี สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เรื่องน่าสนใจ