เกษตรวิถีใหม่ 3 : พงษ์ณรินทร์ มูลหา ฟาร์มโป่งโองออร์แกนิก

724

เส้นทางเกษตรวิถีใหม่ ของพงษ์ณรินทร์ มูลหา แห่งฟาร์มโป่งโองออร์แกนิก คือ การใช้ปัจจัย 4 ได้แก่ ดิน น้ำ แสงแดด อุณหภูมิ สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตบนพื้นที่เล็กๆ ไม่กี่ไร่ของเขา แต่เต็มไปด้วยความสุข ผลงาน : มดข่าวพะเยาทีวี สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์