เกษตรฯภูซาง เตือนการระบาดโรคใบด่างและโรคพุ่มแจ้ในมันสำปะหลัง

2253

เกษตรฯภูซาง เตือนการระบาดโรคใบด่างและโรคพุ่มแจ้ในมันสำปะหลัง ชี้หากระบาดความเสียหายจะเกิดขึ้นกับผลผลิตเกือบร้อยเปอร์เซนต์
จากการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในจังหวัดเตยนิญ ของเวียดนามและขยายไปยังกัมพูชา สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส ขอให้เกษตรกรเฝ้าระวัง หากตรวจพบในระยะเริ่มต้นจะได้ป้องกันกำจัดมิให้ลุกลามจนเกิดความเสียหายแก่แปลงปลูกมันสำปะหลัง

นายการุณย์ มะโนใจ นวส.ชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอภูซาง เปิดเผยว่า ขณะนี้พบการระบาดในจังหวัดเตยนิญ เวียดนาม และขยายการระบาดไปยังกัมพูชา สาเหตุเนื่องจากนำท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคมาปลูก ซึ่งสร้างความเสียหายรุนแรงในจังหวัดรัตนคีรี สตรึงแตรง กำปงทม กำปงจาม มนดูคีรี และจังหวัดอุดรมีชัย ซึ่งเป็นจังหวัดที่ติดต่อกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ความรุนแรงของโรคใบด่างมันสำปะหลังหากมีการระบาดทำให้ผลผลิตเสียหายถึงร้อยละ 80 – 100 ของจำนวนผลผลิต จึงมีความเสี่ยงที่โรคจะระบาดเข้ามาในประเทศไทย ผ่านชายแดนที่ติดต่อกับกัมพูชา โดยมีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคใบด่าง
นายการุณย์ กล่าวต่อไปอีกว่า ขณะนี้พื้นที่การปลูกมันสำปะหลังในเขตภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มพบการเข้าทำลายของโรคพุ่มแจ้ในหลายพื้นที่ อาการของโรคคืออาการแตกตาข้าง ลำต้นแคระแกรน ยอดเป็นพุ่ม ใบเล็กสีเหลืองซีด เมื่อตัดส่วนของลำต้นและหัวมันสำปะหลัง พบท่ออาหารและหัวมันสำปะหลังเป็นเส้นสีน้ำตาลดำ

หากพบต้นมันสำปะหลังที่มีลักษณะอาการคล้ายโรคพุ่มแจ้ ให้ขุดหรือถอนต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการไป เผานอกพื้นที่หลีกเลี่ยงการขนย้ายท่อนพันธุ์ไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคยมีการระบาด ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อโรคจากต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคซึ่งตกค้างในแปลง เพื่อป้องกันทั้งโรคใบด่างและโรคพุ่มแจ้ หากพบว่ามีมันสำปะหลังเป็นโรคดังกล่าว ให้แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอทราบ เพื่อจะได้กำจัดโรคต่อไป

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบตำบลของหรือสำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง โทร 0-5446-5049 ทุกวันเวลาราชการ

(ภาพ/ข่าว สราวุธ ตั้งประเสริฐ พะเยาทีวี )