เครือข่ายภาคเหนือรณรงค์งดเหล้าในชุมชน

-

เครือข่ายภาคเหนือรณรงค์งดเหล้าในชุมชน

วันที่ 17 มกราคม 2564 นายวิจิตร ใหม่นา ผู้ใหญ่บ้านบ้านตุ่นใต้ หมู่ที่ 1 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา และคนหัวใจเพชรนำคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชุมชน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน คนหัวใจเพชร อสม. กลุ่มแม่บ้าน และเยาวชน ภายใต้การสนับสนุนของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ร่วมกันรณรงค์และเฝ้าระวังการการปฏิบัติตามกฎหมายและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านค้า ในชุมชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 พร้อมมอบป้าย “ร้านค้านี้ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยเฉพาะสถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่จึงทำให้คณะกรรมการหมู่บ้านเห็นความสำคัญ จึงได้รณรงค์ให้ความรู้ จากผู้ประกอบการในพื้นที่ ไม่ให้ทั้งวงดื่มเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี พร้อมกันนั้นมีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานชุมชนคนสู้เหล้าบ้านตุ่นใต้ ซึ่งพบว่าชุมชนมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานปลอดเหล้าอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ งานบุญประเพณีลอยกระทงปลอดเหล้า งานศพปลอดเหล้าทุกราย และจะมีการส่งเสริมปลูกผักกินเอง เหลือกินก็แบ่งปัน เหลือจากการแบ่งก็ออกมาจำหน่ายเพื่อให้ชุมชนได้พึ่งพนตนเอง และช่วยเหลือกันในชุมชนเพราะเชื่อว่าการให้ด้วยใจ ที่เสมอกัน สะท้อนให้เห็นว่าอานุภาพแห่งการให้ ทำให้ทุกคนผ่านวิกฤตได้

เรื่องน่าสนใจ