Dream Phayao-ChiangRai

Dream Phayao-ChiangRaiPost Covid-19

เราจะอยู่ร่วมกันในสถานการณ์โควิด-19 นี้อย่างไร ถ้ากำลังใจและการแบ่งปันยังมีอยู่ เราจะฟื้นฟูและพัฒนาเมืองของเราเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานต่อไปด้วยกัน. มาฝันและลงมือทำกิจกรรม ที่นี่ เร็วๆ นี้

เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ชวนชาวเชียงรายพร้อมใจทำความสะอาดเมือง

-

เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ชวนชาวเชียงรายพร้อมใจทำความสะอาดเมือง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เชิญชวนพี่น้องชาวเชียงราย พร้อมใจกันจัดกิจกรรม ทำความสะอาด Chiangrai Big Cleaning day ภายใต้รหัส 10-10-12-20 เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว วันที่ 10 ธันวาคม 2563 10โมง พร้อมกันทั้งจังหวัด

เรื่องน่าสนใจ