เชิญเที่ยวชมปีใหม่ม้ง บ.ปางม่วง 2019 ในพิธีเปิดวันที่ 20 มกราคม 2562 โดยการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของพะเยาทีวี

992

เชิญเที่ยวชมปีใหม่ม้ง บ.ปางม่วง 2019 ในพิธีเปิดวันที่ 20 มกราคม 2562 โดยการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของพะเยาทีวี ที่ https://www.facebook.com/phayaotv/ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ชมพิธีเปิดประเพณีปีใหม่ม้ง การละเล่นโยนลูกช่วง การตีลูกข่าง ยิงหน้าไม้ แข่งรถล้อเลื่อนไม้ชนเผ่า ชิมอาหารชนเผ่า และการแสดงวัฒนธรรม ประเพณีชนเผ่าม้ง ชนเผ่าเมี่ยน..ณ ลานกิจกรรมชนเผ่า บ.ปางม่วง ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

…วันที่ 19 มค.2562 ชมการแข่งขันสกีฬาสากลเชื่อมความสามัคคีระหว่างชนเผ่า… จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2562(พิธีเปิด วันที่ 20 มค.2562) ณ ลานกิจกรรมชุมชนม้งบ้านปางม่วง…

ติดต่อสอบถามข้อมูล ปุย..จีริยา วรณณพัฒน์ โทร.093-5544788 และ นายนนคร แซ่สง ผู้นำเผ่าม้ง โทร.093-3157494