เชิญเยี่ยมชมวิถีชาวม้ง งานปีใหม่ม้ง บ้านปางม่วง หมู่ที่ 5 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

828

เชิญเยี่ยมชมวิถีชาวม้งบ้านปางม่วง หมู่ที่ 5 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา(ติดถนนสาย อ.ดอกคำใต้-อ.เชียงม่วน) ชมและสัมผัสวิถีชนเผ่าม้ง วัฒนธรรม และประเพณีชาติพันธุ์ ในประเพณีปีใหม่ม้ง ปี 2562 ณ ลานกิจกรรมม้งปางม่วง ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถามข้อมูล นายนคร แซ่สง ผู้นำชุมชน โทร.093-3157494