19 ต.ค.61 เวลา 18.00 น. นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายมานิตย์ มณีธรรม อดีตผู้ตรวจรสชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให่เกียรติเป็นประธานและให้กำลังใจเด็กและเยาวชนอำเภอเชียงคำในพิธีเปิดกิจกรรม “ข่วงคุ้มครองละอ่อนเจียงคำ สืบสานวัฒนธรรม สร้างสรรค์สื่อออนไลน์ “ และเยี่ยมชมบูทนิทรรศการแสดงผลงานเครือข่ายฯของสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเชียงคำ

 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมทั้งเด็กและเยาวชาสามารถใช้สื่อออนไลน์ในการสร้างความสามารถและรับรู้ถึงภัยในสังคมที่กระทบถึงสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน และใช้สื่อออนไลน์เป็นสื่อในการป้องกันและคุ้มครองเด็ก

โดยมีนายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอเชียงคำ นายจเด็จ ดำรงค์ศิริ อัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเชียงคำ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเยาวชนในพื้นที่อำเภอเชียงคำ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ภาพข่าว/ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ