Dream Phayao-ChiangRai

Dream Phayao-ChiangRaiPost Covid-19

เราจะอยู่ร่วมกันในสถานการณ์โควิด-19 นี้อย่างไร ถ้ากำลังใจและการแบ่งปันยังมีอยู่ เราจะฟื้นฟูและพัฒนาเมืองของเราเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานต่อไปด้วยกัน. มาฝันและลงมือทำกิจกรรม ที่นี่ เร็วๆ นี้

เชียงรายตรวจเข้มตลาดล้านเมือง ยืนยันไม่ปิดเมือง/ข่าวเก่า

-

เชียงรายตรวจเข้มตลาดล้านเมือง ยืนยันไม่ปิดเมือง/ข่าวเก่า

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. แพทย์หญิงดารณี อินทรลาวัณย์ นำทีม SRRT พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ Lab โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ออกปฏิบัติงานคัดกรอง ACF ในกลุ่มผู้ประกอบการตลาดล้านเมือง ซึ่งมีผู้มารับการคัดกรองทั้งหมด จำนวน 154 ราย ณ ตลาดล้านเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เรื่องน่าสนใจ