เช้าวันนี้เริ่มออกกำลังกายเช้าครับ.. ที่ริมกว๊านพะะยา ชมสะพานไม้ริมกว๊านพะเยา และบรรยากาศริมกว๊านพะเยา

624

เช้าวันนี้เริ่มออกกำลังกายเช้าครับ.. ที่ริมกว๊านพะะยา ชมสะพานไม้ริมกว๊านพะเยา และบรรยากาศริมกว๊านพะเยา