เด็กเชียงคำ…ไปเดินถนนคนเดินที่เชียงราย

1198

 

โดยกลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์สื่อโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หนึ่งในเครือข่าย มดข่าว#พะเยาทีวี