เตรียมพบกันในงานสืบสานประเพณีปีใหม่ม้ง บ.ปางม่วง ปี 2562 ต้นเดือน มค.2562

630

เตรียมพบกันในงานสืบสานประเพณีปีใหม่ม้ง บ.ปางม่วง ปี 2562 ต้นเดือน มค.2562 ณ ลานประเพณีบ้านปางม่วง ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา แล้วพบกัน!!..