เตรียมพร้อมมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน

1963

ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของไทยครับ..ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับขาติ ภาคเหนือ จ.พะเยา ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันรายการ การประกวดภาพยนต์สั้น ม.4-ม.6

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 328

“หัตถศิลปฺถิ่นเหนือ ก่อเกื้อวัฒนธรรม เด็กเหนือก้าวนำ ไทยอลนด์ล้ำสู่สากล”

ได้รับเกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินให้คะแนน การแข่งขันภาพยนต์สั้นนักเรียนระดับมัธยมต้นครับ…วันนี้ประชุมเตรัยมความพร้อมครับ