เตาเศรษฐกิจเงินล้าน ของพ่อบุญเรือง เรือนสอน ณ ที่บ้านถ้ำอนามัย

1188

เตาเศรษฐกิจเงินล้าน ของพ่อบุญเรือง เรือนสอน ณ ที่บ้านถ้ำอนามัย เลขที่ 256 หมู่ที่ 3 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

จากการที่พ่อบุญเรืองต้องมีหนี้สินล้นพ้นตัวในอดีตในการลงทุนทำธุรกิจรถแมคโฮ ชีวิตต้องต่อสู้คิดหาแนวทางที่หารายได้เสริม จากการที่ได้เห็นต้นแบบที่ทำเตาเศรษฐกิจจากสื่อต่าง ๆ ทำให้พ่อบุญเรืองนำตัวอย่างดังกล่าวมาพัฒนา และประยุกต์ให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน พัฒนาให้เกความทนทาน และให้พลังงานเผาไหม้ ให้ความรู้สูง จึงได้ใช้เวลาในการพัฒนา แก้ไขจุดบกพร่อมมายาวนาน กว่าจะมาถึง ณ จุดนี้…

เตาเศรษฐกิจที่ท่านเห็วางเรียงรายเหล่านี้..ณ วันนี้ไม่ได้เป็นงานอาชีพเสริมของพ่อแล้ว แต่กับกลับเป็นอาชีพหลักของพ่อ สร้างรายได้อย่างงาม และสามารถปลดเปลื้องหนี้สินของครอบครัวตนเองได้ อีกทั้งยังสร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในชุมชน นับ 10 คน ไม่ได้เป็นรายได้แค่หลักแสนของคุณพ่อบุญเรือง แต่เป็นรายได้หลักล้าน ใคร ๆ ก็รู้จักเตาเศรษฐกิจของพ่อว่าเป็น “เตาเศรษฐกิจเงินล้าน” เลยทีเดียว..

เตาเศรษฐกิจเงินล้าน ของพ่อบุญเรือง เรือนสอน ณ ที่บ้านถ้ำบุญเรือง เลขที่ 256 หมู่ที่ 3 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา พิกัดนำทางGPS ที่ N 19.08853 E 100.06971

ติดต่อพูดคุยกับพ่อบุญเรืองได้ที่ โทร.089-0289984