เทศกาลนับนกยูงมาถึงแล้ว !!!..นายไพรสณย์ ราหูรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยข้าวก่ำ

2586

เทศกาลนับนกยูงมาถึงแล้ว !!!นายไพรสณย์ ราหูรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา ขอเรียนเชิญทุก ๆ ท่าน ชมนกยูงในเทศกาลนับนกยูงไทย ปี 2561 ช่วงระยะเวลสาตั้งแต่เดือน พย.2561 ไปจนถึงเดือน กพ.2562 ระยะเวลาการชมนกยูง ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ไปจนถึงเวลา 17.00 น. ยิ่งใกล้ค่ำยิ่งมากันเยอะครับ ช่วงเทศกาลนับนกยูง ตั้งแต่ พย.2561 มีค.2562 ครับ สำหรับปีนี้..ทีนกยูงออกมรให้ชมจริง ๆ ครับ รับประกันได้ วันนี้ผมมานับนกยูงที่ข่วงนกยูง 69 บ.ร่องหาด ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา จับพิกัดเป้าหมายที่ วัดกู่ผางลางครับ…พิกัดดูนกยูงข่วง 69 พิกัด GPS ที่ N 19.33461 E 100.10206 กิจกรรมเปิดเทศกาลนักบนกยูงไทย ปี 2561 ณ บริเวณวัดกู่ผางลาง ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา