เทศกาลนับนกยูงมาถึงแล้ว !! ช่วงเทศกาลนับนกยูง ตั้งแต่ พย.2561 มีค.2562 ครับ

1841

เทศกาลนับนกยูงมาถึงแล้ว !!! วันนี้ผมนับได้ ประมาณ 70 ตัวครับ ระยะเวลาการชมนกยูง ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ไปจนถึงเวลา 17.00 น. ยิ่งใกล้ค่ำยิ่งมากันเยอะครับ ช่วงเทศกาลนับนกยูง ตั้งแต่ พย.2561 มีค.2562 ครับ สำหรับปีนี้..ทีนกยูงออกมรให้ชมจริง ๆ ครับ รับประกันได้ วันนี้ผมมานับนกยูงที่ข่วงนกยูง 69 บ.ร่องหาด ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา จับพิกัดเป้าหมายที่ วัดกู่ผางลางครับ…