เที่ยวไป วิ่งไป Likke a Local-ยี่ยม “สวนผักมีสุข” เยี่ยม “สวนผักมีสุข” ของ นายนิคม วงศ์ใหญ่..ต๋อย บ.สถาน 2

2324

เที่ยวไป วิ่งไป Likke a Local-ยี่ยม “สวนผักมีสุข” เยี่ยม “สวนผักมีสุข” ของ นายนิคม วงศ์ใหญ่..ต๋อย บ.สถาน 2 ตั้งอยู่เลขที่ 144 ม.1 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา ต๋อย และภริยา นางชาลีนี วงศ์ มีบุตร 1 คน กำลังเรียน ป.6 ดำเนินชีวิตตามแนวพอเพียง ใช้ประโยชน์จากทุกตารางเมตร เกิดประโยชน์ต่อการสร้างรายได้ให้ครอบครัว พออยู่ พอกิน ก็มีความสุขในครอบครัว ติดต่อพูดคุยกับต๋อย โทร.081-1796341 วันนี้…อำเภอภูซาง…ประชุมเตรียมพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “เที่ยวไป วิ่งไป..Like a local”.. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอภูซาง…17 มค.2562 อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ขอเชิญสมัครร่วมกิจกรรม เที่ยวไปวิ่งไป Like a Local…เป็นการวิ่งที่ ไม่เน้นการทำเวลา จะเน้นการ “ใช้เวลา” ให้มีคุณค่ามากที่สุด เราจะมีเวลามากมายให้กับนักวิ่ง เก็บเกี่ยวประสบการณ์และเรื่องราวดีๆของชุมชนตลอดเส้นทาง เราจะวิ่งไปด้วยกันในเส้นทางบ้านเรือนของคนในชุมชน ผ่านทุ่งนาป่าเขาที่ชาวบ้านใช้เป็นสถานที่ในการประกอบอาชีพ การทำมาหากิน เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญของท้องถิ่น เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี โดยในแต่ละจุดที่วิ่งผ่านจะมีปราชญ์ชาวบ้านและผู้คนในท้องถิ่น เด็กๆ และเยาวชน ให้คำแนะนำสถานที่ บอกเล่าประวัติความเป็นมา ความสาคัญต่อวิถีชีวิต นอกจากนี้นักวิ่งจะมีจุดแวะพักตามรายทาง ซึ่งสามารถร่วมทำกิจกรรมกับชาวบ้าน ดังตัวอย่างการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ของต๋อยอีกด้วย ไปร่วมกันค้นหาและเสพเสน่ห์ความงามตามธรรมชาติ ณ ดินแดนแห่งอารยธรรมโบราณ ที่อบอวลไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นของชาวไทลื้อ เพื่อช่วยกันสืบสานวิถีและอัตลักษณ์ชุมชนของคนไทย ไปกับ “เที่ยวไป.. วิ่งไป.. Like a Local” ณ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา สมัครได้ที่ ที่ว่าการอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-465054 082-6884672 https://race.thai.run/like-a-local